bloomis
14 بهمن 1401 - 20:41

نماینده زن کنگره آمریکا به دلیل انتقاد علیه اسرائیل اخراج شد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به حقیقت آزادی در غرب گفت: نماینده زن کنگره آمریکا به دلیل انتقاد علیه اسرائیل اخراج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در توئیتی با اشاره به واقعیت آزادی در غرب گفت: نماینده زن کنگره آمریکا به دلیل انتقاد علیه اسرائیل اخراج شد.

وی افزود: در کنگره زنان تأثیرگذار دو مهمان از آمریکا و آلمان حضور داشتند. اولی گفت اگر کسی در آمریکا علیه اسرائیل حرف بزند شغلش را از دست می‌دهد و دومی گفت ولی در آلمان سرش را از دست می‌دهد و همه خندیدند. این حقیقت آزادی در غرب است.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1017462